قرارداد‌های نفتی و گازی مشمول شفافیت می‌شوند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: قرارداد‌های نفتی و گازی تا جایی که جنبه محرمانه نداشته باشد، مشمول شفافیت "طرح شفافیت قوای...

بیشتر بخوانید