درباره اخبارنوین

در دنیای امروز که مهمترین اتفاقات و رخدادهای دنیا در کسری از ثانیه به دورترین نقاط کره زمین مخابره می شود اخبارنوین دریچه ای است به سوی جدیدترین و به روزترین رویداد های ایران و جهان. ما اینجاییم تا درباره جدیدترین های هر موضوعی با شما صحبت کنیم. تمام تلاشمان این است که از الگو و مسیر ایرانی – اسلامی را در پیش گرفته و از واقعیت ها بدور از هر گونه حب و بغضی با شما سخن بگوییم.  ما رستالمان را بر مبنای توسعه فضای رسانه ای و بالا بردن سطح آگاهی مردم جامعه پایه گذاری کرده ایم و همه هم و غم خودمان را برای به سر منزل مقصود رساندن این رسالت بزرگ به کار گرفته ایم.  امید که در این مسیر طولانی همیشه همراه و امیدبخشمان باشید.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: یوسف خاکیان

شماره مجوز80402

تاریخ صدور مجوز:29/8/1396